फुजीसान

फुजीसान - अर्थात माऊंट फुजी

Submitted by cybermihir on 20 September, 2008 - 03:26

भारतात किंवा भारतीयांच्या मनात हिमालयाला जे स्थान आहे, तेच स्थान जपानमधे फुजी पर्वताला आहे. किंबहुना जपान्यांनी ह्या फुजी पर्वताला देवत्व बहाल केले आहे. नुसते फुजी न म्हणता फुजीसान म्हणतात.

Subscribe to RSS - फुजीसान