प्रेम म्हणजे प्रेम असते

डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते

Submitted by चुन्नाड on 5 July, 2023 - 06:10

डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते
जमलीच तर ग्रेट असते
नाहीतर चेकमेट असते

डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते
कधी नुसतीच भेट असते
आणि कुणीतरी हमखास लेट असते

डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते
एक चुकार भांबावलेलं पेट असते
त्याच्या cute फोटोंचे इंटरनेट असते
बोलायला विषय नीट आणि
हवाहवासा एक प्रेमळ मेट असते
डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते

डेट म्हणजे डेट म्हणजे डेट असते
एका मित्राशी लावलेली बेट असते
बावीसच्या वर गेलेला required रनरेट असते
जिंकलो तर सगळं सेट असते
हरलो तर कडवी हेट असते

प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - प्रेम म्हणजे प्रेम असते