अंघोळ

अंघोळ: एक उपासना

Submitted by Abuva on 5 January, 2023 - 08:05

सकाळची अंघोळ ही एक उरकायची गोष्ट नसून एक मनोभावे करायची उपासना आहे. असं आपलं माझं मत आहे!
सकाळी उठल्यापासून आपल्याभोवती घरातल्यांचा वावर असतो. रेडीओ रेकत असतो, वर्तमानपत्रं बकत असतात, पोरांची शाळेची लगबग, डब्याचा धबडशा, केरवारे, आवराआवर, दूध, दगड अन् धोंडे.
पण एकदा का गरम पाणी काढून न्हाणीघराचे दार बंद केले की आपलेच जग आणि आपणच राजे.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अंघोळ