साखरभात

पाककला उपक्रम ...नेवैद्यम् समर्पयामि ...अवीट गोडीचा साखरभात

Submitted by मनीमोहोर on 2 September, 2022 - 05:13
Sakharbhat, kesharibhat

साखरभात

लहानपणी आमच्या घरी गणपती येत असत. (हो गणपतीचं , तेव्हा नुसतं “ बाप्पा ” हे नाव नव्हतं मिळालं गणपतीला. ) आणि आमच्या गणपतीचं विसर्जन गौरींबरोबर होत असे. शाळेला सुट्टी, गणपतीची आरास, फुलं दुर्वा, घरीच केलेले हार, आरत्या, खिरापत, पाच सहा दिवस रोज जेवणात नेवैद्या साठी म्हणून केलेलं काही तरी गोड अशी आमची मजा असे पाच सहा दिवस.

Subscribe to RSS - साखरभात