सोनटक्का

सोनटक्का

Submitted by मनीमोहोर on 21 August, 2022 - 04:33

श्रावण महिन्यात सोनचाफा, गुलबाक्षी, अनंत, प्राजक्त, कणेरी, जास्वंद, तगरी , तेरडा, गावठी गुलाबी गुलाब, चमेली, सोनटक्का अश्या अनेक फुलांच्या आठवणी मनात रुंजी घालू लागतात. ही गोष्ट सोनटक्क्याची.

सोनटक्का

विषय: 
Subscribe to RSS - सोनटक्का