प्रत्यारोप

माझ्यावर होणारे आरोप प्रत्यारोप आणि माझे सत्याचे प्रयोग!

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 4 August, 2022 - 05:01

बरेच दिवस हा धागा काढायचा मनात होता.
कारण मी एखादी पोस्ट लिहावी आणि ती खोटी आहे सिद्ध करायला काहींनी धडपड करावी हे आता फार वाढू लागले आहे. मग तो धागा क्रिकेटचा असो, चित्रपटांचा असो, खाऊगल्लीचा असो वा एखादा कल्चरल शॉकच असो..

पण मग वाटायचे, जाऊ द्या. तिथले तिथे क्लीअर करूया. एक वेगळा धागा कश्याला स्वत:वरचे आरोप क्लीअर करायला...

विषय: 
Subscribe to RSS - प्रत्यारोप