आर्थिक व्यवहार

आपण पक्केपणा करून कसे वाचू शकतो?

Submitted by मोहिनी१२३ on 7 July, 2022 - 05:48

भीड ही भिकेची बहिण आहे. तरीसुध्दा आर्थिक व्यवहारात सुध्दा आपण काहीवेळा भिडस्त राहून फसवणूक करून घेतो.

त्यातून शिकून पुढच्यावेळी जास्त दक्ष रहातो. अशा दक्षपणाचे, पक्केपणाचे किस्से येऊद्यात.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आर्थिक व्यवहार