पहिलं वहिलं.

पहिल्लं वहिल्ल्लं काय पण !!

Submitted by गारंबीचा शारूक on 16 May, 2022 - 12:23

माणूस पहिलं पहिलं पण काही विसरत नाही.
जसं कि पैली शाळा, पैल्या टीचर, कॉलेजचा पैला दिवस, पैला क्रश
पैला पिक्चर, पैली डेट, पैला पैला प्यार.
पैली नोकरी, पैला पगार, पैल्या पगारात केलेली मज्जा
पैली बायको, पैलं मूल
पैला सोशल मीडीया, पैला ड्युआयडी, पैला धागा, पैला प्रतिसाद. पैला लाईक.
पैलं गटग, पैला ववि अजून काय काय.

हे जे पहिलं पहिलं असतं ते झोपेतून उठवून विचारलं तरी मी सांगू शकतो. तुमचं असं काही आहे का ? पहिलं वहिलं ?
येऊ द्या मग.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पहिलं वहिलं.