संभाला

शोध : एका अदृश्य शहराचा - भाग ३

Submitted by रानभुली on 13 May, 2022 - 13:07

आधीच्या भागाकडे जाण्यासाठी कृपया इथे टिचकी मारा.

"ए फटिग, अँकर नीट इन्स्टॉल कर "
" गप रे उन्मेष. कळतंय मला "
" हूक टाक. चार कॅराबिनर जोड आणि रोप सोड खाली"
" ऊं .. हूं हूं .. घे. झालं. जरा थांब आता. रोप सोडतोय"

Subscribe to RSS - संभाला