आभुषणे

कशी दिसते दिसते लाडाची लाडी तुमची

Submitted by पाषाणभेद on 11 October, 2010 - 09:21

कशी दिसते दिसते लाडाची लाडी तुमची

मी नेसली नेसली, साडी अंजीरी ग रंगाची
कशी दिसते दिसते, लाडाची लाडी तुमची ||धृ||

गजरा माळला माळला, शेवंती फुलांचा
डोई घेतला घेतला, पदर लाल बुट्टीचा
भांगी भरलं भरलं, कुंकू सवाष्णीचं
आहे मौलीक मौलीक, माझं कपाळीचं लेणं
नको नजर लागो या वैभवाला कुणाची
कशी दिसते सांगा लाडाची लाडी तुमची ||१||

गळा घातला घातला, चंद्रहार सोन्याचा
मंगळसुत्र मिरवीते मिरवीते, ऐवज धन्याचा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आभुषणे