वाक्य प्रयोग पूर्णविराम

एक वाक्य

Submitted by पाचपाटील on 23 September, 2021 - 05:44

रस्त्यात अचानक खड्डा आल्यामुळे समजा आपण करकचून ब्रेक मारल्यानंतर पाठीमागचा एखादा आपल्यासारखाच मध्यमवर्गीय गाडीवाला आपल्यावर येऊन आदळला असता सदर घटनेमध्ये नेमकी चूक कुणाची हे निश्चित करण्याचा
प्रयत्न करण्यात काहीच अर्थ नसतो ह्याचं साधं कारण असं आहे की आपल्याकडे कोणत्याही रस्त्यावर गाडी चालवताना अचानकपणे फूटभर खोल खड्डा समोर येतच असतो, हा
सिद्धांत अगदी लहानपणापासूनच आपल्या सगळ्यांच्या
अंगवळणी पडत आल्यामुळे एव्हाना तो आपल्या एकूणच
जगण्याचा भाग झालेला असतो‌ तरीही यामागचं खरं कारण

Subscribe to RSS - वाक्य प्रयोग पूर्णविराम