बुंदीचा लाडू

शशक पूर्ण करा-बुंदीचा लाडू-अस्मिता

Submitted by अस्मिता. on 10 September, 2021 - 09:41

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो....

       आई म्हणाली होती बरं की या खोलीत झोपू नको पण ही वाड्याच्या एका बाजूला , सज्जात लावलेला जुईचा वेल, कसं शांत शांत वाटत होतं पण ........

    किंकाळी......

Subscribe to RSS - बुंदीचा लाडू