महागाईगीत

महागाईगीत: कसली भाजी करू मी आज

Submitted by पाषाणभेद on 30 September, 2010 - 23:20

महागाईगीत: कसली भाजी करू मी आज

अहो काही सुचेना मला रोजरोज
कसली भाजी करू मी आज ||धृ||

दोडके गिलके भेंडी मटार
शेवगा भोपळा वाल गवार
सार्‍यांनीच मार्केटात संप केला आज
कसली भाजी करू मी आज ||१||

बटाटे आणले सगळेच संपले
फ्रिजमध्ये टोमॅटो काहीच न उरले
काय! चिकन करू म्हणता ताजं?
कसली भाजी करू मी पतिराज ||२||

८० रुपये किलो आहे तुरदाळ
असलीच महाग झाली मुगदाळ
महागाईने केला कसला हा माज

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - महागाईगीत