अभियांत्रिकी

वसतिगृहातल्या गमतीजमती

Submitted by वावे on 3 May, 2021 - 07:52

वसतिगृहात रहात असताना चांगले, वाईट, मजेशीर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येतात. मलाही आले. त्यापैकी दोन गमतीशीर अनुभव लिहीत आहे. ( नावं बदलली आहेत)

विषय: 
Subscribe to RSS - अभियांत्रिकी