शिकवणे

गोष्ट सांगा आणि गणित शिकवा... 5

Submitted by राजा वळसंगकर on 20 March, 2021 - 08:43
solar syatem

नेहा, चिंट्या सायली तिघे ही चक्रावले... सॅमीने त्याचा खुर्चीच्या मागे, त्याला न दिसणाऱ्या दिव्याचा रंग कसा ओळखला असेल? कॅप्टन नेमोंच्या उत्तरात काय क्लु होता? काय दिसले असेल त्यांना?

**************************
गोष्टीचा आधीचा भाग .... इथे टिचकी मारा
**************************

विषय: 
Subscribe to RSS - शिकवणे