अतिसार

मांजराच्या अतिसार - जुलाब यावर काही उपाय सुचवाल का ?

Submitted by radhanisha on 8 January, 2021 - 09:59

आमचं 2 महिन्याचं मांजराचं पिल्लू 10 - 12 दिवस आजारी आहे . दिवसातून ( 24 तासात ) 6 - 7 वेळा शी होते आहे . खाल्लेलं काही अंगी लागत नाही .

पातळ पेजेचं पाणी , अगदी थोडासा भात , मीठ साखर पाणी भरवत आहे , त्यामुळे डिहायड्रेशन झालेलं नाही पण बिघडलेलं पोट बरं झालं नाही तर 8 - 15 दिवसाच्या वर काढेल असं वाटत नाही ... हाडाची काडं झाली आहेत 10 - 12 दिवसात ..

मी आशा सोडलीच आहे फक्त शेवटचा प्रयत्न म्हणून औषध विचारत आहे ...

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अतिसार