टक्कल

विरळ केस असलेल्या मुलांचे टक्कल केल्यावर दाट केस येतात का?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 17 November, 2020 - 19:08

देवाच्या कृपेने मला घनदाट केस आहेत. वडिलांकडून ते आले आहेत. पण माझ्या मुलीचे केस मात्र विरळ आहेत. लहान होती तेव्हा केसांना सोनेरी छटा असल्याने डॉलसारखी दिसायची. त्यामुळे केसांना कात्री लावावीशी वाटत नव्हती. पण विरळ केस आहेत हे लक्षात घेऊन साधारण दिडेक वर्षांची असताना टक्कल केले. त्यानंतर सलग दोन तीन वेळा टक्कल करायचा विचार होता पण मग कधी गणपती तर कधी दिवाळी तर कधी याचा बड्डे कधी त्याचा बड्डे या नादात राहून गेले.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - टक्कल