रेफ्युजी-बॅगेज

अनपॅक्ड: रेफ्युजी बॅगेज - पिंडात ब्रह्मांड !!

Submitted by ललिता-प्रीति on 9 November, 2020 - 05:12
Unpacked : Refugee Baggage

उचकलेली बॅग, हे शब्द ऐकल्यावर डोळ्यासमोर काय उभं राहतं?
आपण प्रवासाला निघताना बॅगेत छान, व्यवस्थित इस्त्रीचे कपडे भरतो; इतर सामान भरतो. प्रवास पुढे पुढे सरकतो तसतशा कपड्यांच्या घड्या मोडतात. वापरलेले कपडे, सामान जमेल तसं परत भरलं जातं. बॅगेचा व्यवस्थितपणा हळूहळू नाहीसा होत जातो. घरी परतून बॅग उघडली की ती जवळपास उचकलेलीच असते. पण तीच आपल्या प्रवासाची गोष्टही सांगत असते.

Subscribe to RSS - रेफ्युजी-बॅगेज