mask

"हस्तकला स्पर्धा-{शिवणकाम}-{sariva}" प्रवेशिका क्र.1

Submitted by sariva on 28 August, 2020 - 20:37

मास्क

वैशिष्ट्ये

1तीन पदरी(3 layered)

2 हातशिलाई करून बनवलेला

3 सुती

साहित्य: ड्रॉइंग पेपर,पेन्सिल,कात्री,मोजपट्टी-पॅटर्न काढून घेण्यासाठी,सुती कापड,सुई-दोरा,इलॅस्टिक,इस्त्री इ.
कृती:

1)27सेमी×20सेमी आकाराच्या ड्रॉइंग पेपरवर हवा असलेला पॅटर्न कापून घेतला.

2)मग त्याच्या सहाय्याने त्याच आकाराचे कापडाचे 3 तुकडे कापून घेतले.

3)ते तुकडे एकमेकावर अशा पध्दतीने जुळवून घेतले,की वरच्या व खालच्या तुकड्याची उलट बाजू बाहेरच्या बाजूस राहील.

विषय: 
Subscribe to RSS - mask