Insomnia

झोप येण्यासाठी काय करावे?

Submitted by savvy on 13 July, 2016 - 15:11

woman-2197947_1920_0.jpg
प्रश्नः मला रात्रीची झोपच लागत नाही काय कारण असावं याचं? डॉक्टर म्हणाले की तुम्हाला काहीच झालेले नाही. पण मला झोपच येत नाही. झोप का लागत नाही यावर तुम्ही मला काही उपाय सुचवू शकाल का?
zop ka lagat naahi? zop yenyasathi upay sanga.
धन्यवाद!
-savvy
savvy यांच्या प्रश्नाला मायबोलीकरांनी दिलेली उत्तरे संकलित.- वेमा
झोप न येण्याची कारणे व उपाय
उत्तरे:

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - Insomnia