विद्या बालन

शकुंतला देवी (विद्या बालन) Coming Soon...

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 18 July, 2020 - 11:53

तुम्हाला कोणाला cube root of 61,629,875 and the seventh root of 170,859,375 याचे उत्तर कॅल्क्युलेटर न वापरता काढता येईल?

अच्छा थोडा वेळ घ्याल.. पण काढता येईल म्हणता..

बरं मग एखाद्या 201 आकडी संख्येचा 23rd root सांगता येईल ??

हे थोडे वेळ घेऊनही अवघड वाटतेय ना.. २०१ आकडी संख्या बघायला कशी वाटेल याचा विचार करूनच गरगरायला होतेय ना. मग ते 23rd root वगैरेंवर तर जायलाच नको.

पण या अवघड गणितालाही अवघड करायला समजा मी तुम्हाला याचे उत्तर काढायला फक्त मिनिटभराचा वेळ दिला तर.....

विषय: 
Subscribe to RSS - विद्या बालन