पराधीन आहे जगती

*******पराधीन आहे जगतीं व तुझे रूप चित्ती*******

Submitted by अस्मिता. on 22 May, 2020 - 20:27

पराधीन आहे जगतीं व तुझे रूप चित्ती

*********************************************************
images.jpeg.jpg

**********************************************************
दैवजात दुःखें भरतां
दोष ना कुणाचा
पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा
दोष ना कुणाचा

माय कैकयी ना दोषी, नव्हे दोषि तात
राज्यत्याग काननयात्रा, सर्व कर्मजात
खेळ चाललासे माझ्या पूर्वसंचिताचा
पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा
दोष ना कुणाचा

Subscribe to RSS - पराधीन आहे जगती