शिक्रा

घारीचा घरोबा

Submitted by वावे on 11 September, 2020 - 09:01
Black kite chick

आमच्या घराच्या गॅलरीसमोर थोडं लांब एक नारळाचं झाड आहे. साधारणपणे गेल्या ऑक्टोबर अखेरपासून त्या झाडावर दोन-तीन घारींची ये-जा सुरू होती. त्यापैकी दोन घारींनी नोव्हेंबर महिन्यात झाडाच्या शेंड्यावर एका बाजूला घरटं बांधायला सुरुवात केली. लांब काड्या-काटक्या आणून ते घरटं बांधत होते. कधीकधी एक घार (बहुधा नर) मेलेला उंदीर किंवा पक्षी आणून, ते खाण्यासाठी दुस‍र्‍या घारीची वाट पाहताना दिसत असे.

1_1.JPG

हा त्यांच्या प्रियाराधनाचा प्रकार असावा.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शिक्रा