फौंटेनच्या पुलावरचे भूत

भुताच्या गोष्टी: फौंटेनच्या पुलावरचे भूत

Submitted by Dr Raju Kasambe on 25 March, 2020 - 11:52

फौंटेनच्या पुलावरचे भूत

साधारण पंधरा वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. आपल्या गोष्टीचे हीरो आहेत रमेश आणि सुरेश. अर्थात ही काल्पनिक नावे आहेत. पण रमेश आणि सुरेश खास मित्र. म्हणजे अगदी घट्ट. दोघेही ड्रायव्हर. दोघांनाही ‘लाईफ’ मध्ये ड्रायव्हर व्हायची स्वप्नं पडत. त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचे स्वप्नं प्रत्यक्षात उतरवली सुद्धा.

Subscribe to RSS - फौंटेनच्या पुलावरचे भूत