गर्भारपण आणि काळजी २

गर्भारपण आणि काळजी २ -आहार विहार

Submitted by सुबोध खरे on 14 March, 2020 - 04:32

गर्भारपण आणि काळजी २ -आहार विहार

१) गरोदर स्त्रीला आपल्या बाळाबद्दल सदा काळजी लागलेली असते. त्यातून शेजारची बाई काही तरी असे बोलून जाते. अगं तू काहीच खात नाहीस मग मुलाचा पिंड कसा पोसला जाणार? बस एवढं पुरेसं असतं.

विषय: 
Subscribe to RSS - गर्भारपण आणि काळजी २