श्री स्वामी स्वरुपानंद

श्री स्वामी स्वरुपानंद

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 January, 2020 - 12:15

श्री स्वामी स्वरुपानंद
**
अज्ञान तिमिरी
हरवला अहं
विसरूनी सोहं
स्वरूपाला

पावसी प्रगटे
ज्ञानाचा प्रकाश
अंधाराचा नाश
करावया

मुर्ध्निआकाशात
करतसे वास
ज्ञानियांचा अंश
नाथ योगी

स्वरूपा जाणून
वाटतो जगाला
हंसारुढ झाला
स्वामी माझा

स्वरुप आनंद
आस या जगास
विक्रांत मनास
खुणावते

तयाचा तो दिप
तेवतो सतत
घालतोय साद
शोधकर्त्या

Subscribe to RSS - श्री स्वामी स्वरुपानंद