मी आणि बरंच काही :२ . . .

ती, मी आणि बरंच काही :२ . . .

Submitted by सोहनी सोहनी on 31 December, 2019 - 02:52

ती, मी आणि बरंच काही :२ . . .

दुपारी १.३२च्या झपाझप येणाऱ्या ट्रेनच्या आवाजाने ती पुन्हा भानावर आली. बॅग उचलून घरी निघून गेली.
मी मात्र विचारात तिथेच हरवून बसलो.

विषय: 
Subscribe to RSS - मी आणि बरंच काही :२ . . .