मी मानसी..

वळण (चिंतन)

Submitted by mi manasi on 20 November, 2019 - 22:36

वळण
गाडी घाटदार वळण घेत होती. असं वळतांना एकदम मस्त वाटत होतं. प्रत्येक वळणावर हेलकावे घेणाऱ्या शरीरासोबत मनानेही एक वेगळीच सुखाची सुंदर लय पकडली होती. क्षणभर घाटातला प्रवास धोक्याचा म्हणणं बालीश वाटलं; इतकं मन सुखावलं होतं. म्हणूनच जागोजागी लावलेले सावधगीरीचे इशारे आणि अनेक जाणत्या लोकांचे सल्ले, सहज नजरेआड झाले होते. हा रस्ता, हे सुख कधी संपुच नये असं वाटू लागलं होतं....

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मी मानसी..