आईबा

खिचडी

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 17 June, 2019 - 06:35

खिचडी

शाळा शिकून मोठा होईल
असं नव्हतं वाटलं आईबाला
अन् गोणत्यातल्या पाटीच्या
काळ्याकभिन्न तुकड्याला

तो काळाकुळीत फुटक्या पाटीचा तुकडा
माझा अनभिज्ञ भविष्यकाळ अन्
दुपारच्या घमघमणा-या खिचडीचा
टेकू लावलेलं तुटकं वर्तमान

दुपारची खिचडी खाणं माझं स्वर्गसुख
पण अर्धपोटी आईबा चोरायचे भूक
घरी आलो तरी वाट पहायचो उद्याची
नाकात रात्रंदिवस खिचडीच घमघमायची

आईबा सुखावलं, म्हणलं
पोरगं एकवेळ तरी पोटभर खाईल
शिकून काय गरीबाघरचं पोर
कधी बारीष्टर होईल ?

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आईबा