सुंदरी

नवसुंदरी

Submitted by अतुलअस्मिता on 30 March, 2019 - 20:20

नवसुंदरी:

म्हातारीच्या स्वप्नामध्ये
आली एक काळी परी
ठेंगणी ठुसकी कुबडी देखणी
भासली तिची सूनच खरी

डोक्यावरती केस तोकडे
उनाड वात्तड ताठ्ठ उभे
अंगावरती कपडे थोडके
ठिगळ फाटके चोहीकडे

कानापेक्षाही लांब होते
तिच्या कानातील कानातले
जणू टोले ठोकत होते
लोलक, शोभिवन्त घड्याळातले

कानामधल्या तारांमध्ये सुरेल
गाणे डोलत होते
ओठांचा चंबू मानेचा तंबू
तालावरती नाचत होते

गोंदला होता एक छोटा
मोर डाव्या गालावरती
नक्षी सुबक कोळी जाळ्याची
कोरली होती कपाळावरती

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सुंदरी