आत्याबाई

आत्याबाई- व्यक्तिचित्रण

Submitted by mrsbarve on 23 September, 2018 - 23:46

कित्ती कित्ती वर्षे झाली त्या असायला !त्या कधी गेल्या तेही आठवत नाहीय. आठवते ती त्यांची छोटेखानी मूर्ती! ,आत्या आज्जी !आजोबांची बहीण! खूप सुरकुत्या असलेला त्यांचा चेहरा ,काटकुळी देहयष्टी,नऊवारी साडी !

Subscribe to RSS - आत्याबाई