एस

बाप

Submitted by एस.जी. on 18 August, 2018 - 22:53

शेतक-याच्या जीवनावर आधारीत ही कविता

*बाप*

बाप राबतो राबतो
बाप कष्टतो खपतो
तरी कर्जाचा बोजा
त्याच्या डोईवरी वाढतो .

दरवेळी नवा डावं
स्वप्नांचा नवा गावं
दरवेळी तेच व्हावं
स्वप्न विखरोनी जावं

याहिवर्षी तेच झालं
पीक करपोनी गेलं
दुष्काळात स्वप्न त्याचं
हरपुनी गेलं

असा दुष्काळ पाहुनी
बाप खचला मनातूनी
हसे आम्हाकडं पाहुनी
पण रडतो गं आतूनी

बाप नाही गं घरात
बाप नाही गं दारात
हाती घेऊनी च-हाट
बाप गेला गं रागात

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - एस