थरार कथा

एकोटाक्याच्या कभिन्न चखण्यारात्री

Submitted by नाचणी सत्व on 16 August, 2018 - 23:31

एकोटाक्याच्या कभिन्न चखण्यारात्री पाय मोकळे करायला बाहेर पडलो होतो.

नीलदंती शीतललहरींनी अंगावर शहारे येत होते. अंगावरील गात्रे नि गात्रे नीलदंतीच्या प्रभावाखाली हुडहुडत फिस्कारत होती. माझं एक पाऊल शिखरावर होतं आणि दुसरं पायथ्याशी. माथ्यावर हिमवर्षाव होत होता. घामाच्या धारा लागल्या होत्या. पायथ्याला किरमिजी सूर्य आग ओकत होता. थंडीने टाच दुखायला लागली होती.
अलगदच पलिकडच्या जंगलात शिरलो तेव्हां त्रिमितजाणिवा आकुंचन पावत होत्या. अर्धउन्मिलित नेणिवांच्या शृंखलाहीन प्रदेशात मी आक्रसत चाललो होतो..

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - थरार कथा