अन्वयाचि फांदी

अन्वयाची फांदी....(२)

Submitted by कमलाकर देसले on 22 August, 2010 - 10:30

" जीवावर बेतेल तेव्हा शेपटी सोडावी "
डास,माश्या,उंदीर,घुशी या मंडळीला आपण केव्हा न केव्हा मारत असतो. त्यात एकाची भर टाकावी लागेल. 'पालीची'. पाल मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न बहोतेकांनी करून पाहिलेला असतो.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अन्वयाचि फांदी