जरा-जरा

--जरा-जरा--

Submitted by Nilesh Patil on 6 May, 2018 - 13:16

*--जरा-जरा--*

होतोय मज सराव हसण्याचा जरा-जरा..।
चंद्र आणि ताऱ्यांशी बोलण्याचा जरा-जरा..।

लागली आता समाधी या उसळत्या सागराला,
यात आता सराव पोहण्याचा जरा-जरा..।

दिशादिशात घुमतोय गाज या सागराचा,
मानूनी हाक यास समजतोय जरा-जरा..।

बराच झाला प्रयत्न हात धरून चालण्याचा,
(पडून पुन्हा आता सांभाळतोय जरा-जरा..।)

--निलेश पाटील--
--पारोळा,जि-जळगाव--
--मो--9503374833--

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - जरा-जरा