आठवणीतले क्षण...

आठवणीतले क्षण...

Submitted by अभिजीत... on 6 April, 2018 - 05:17

दिवस होता दिवाळीचा ३० ऑक्टोबर २०१६ माझा आवडता सण .. दिवाळी, माझाच नाही तर सर्वांचाच आवडता सण खास करून लहान मुलांचा ...

तो दिवस होता दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाचा दिवस..... पहाटे लवकर उठून कड्यक्याच्या थंडीत उटणे लावून अभ्यंगस्नान करण्याची मज्जा आज हि मनाला प्रसन्न करुन जाते.

विषय: 
प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आठवणीतले क्षण...