आतुर- भाग १

आतुर- भाग १

Submitted by Harshraj on 9 March, 2018 - 04:21

पाऊस ..असतोच असा ..वेडा! खोडकर पोरांना वाकुल्या दाखवणारा..तर कधी एखाद्याच्या शांत मनाने डोळेभरून पाहण्यासाठी उगाचच बरसणारा...कधी आपल्यासोबत दुःखाचे चार दोन कढ नकळत वाहून नेणारा...तर कधी आनंदाच्या क्षणी आपल्यासोबत ओथंबून वाहणारा..असं आहे माझं. पाऊस म्हटलं कि तो बरसायच्या आधीच मी वाहून जाते त्याच्यात!

हि पेम कथासुद्धा आहे अशाच पाऊसवेड्या मुलीची!

तिचं नाव अक्षदा!

Subscribe to RSS - आतुर- भाग १