फुलराणी

रसग्रहण - बालकवी - फुलराणी (निवडक बालकवी) भरत.

Submitted by भरत. on 5 March, 2018 - 12:44

आनंदी-आनंद गडे!
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे,
वरती-खाली मोद भरे,
वायूसंगे मोद फ़िरे,
नभांत भरला,
दिशांत फ़िरला,
जगांत उरला,
मोद विहरतो चोहिंकडे,
आनंदी-आनंद गडे!

या ओळींनी अगदी लहानपणी बालकवींशी ओळख झाली.

विषय: 
Subscribe to RSS - फुलराणी