सावळया

सावळयाची करणी

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 15 January, 2018 - 08:16

सावळयाची करणी

सावळ्या विठ्ठले | करणी ही केली |
सुद हारपली | मतिचीही ||

चालता बोलता | उठता बसता |
जागता निजता | विठू देही ||

लागिरले ऐसे | अंगोपांगी पिसे |
मंत्र तंत्र कैसे | व्यर्थ जाले ||

हारपता बुध्दी | चमत्कार जाला |
रुप अरुपाला | साकारले |

लोपे भूक तान | मिटे देहभान |
वैकुंठगमन | जितेपणी ||

दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सावळया