पुन्हा

पुन्हा मैत्रीचे सुर उमटले..

Submitted by Happyanand on 19 December, 2019 - 15:00

फुटली पालवी आठवणींच्या रोपट्यांना
पुन्हा कागदावर शब्द उमटले..
गुंतली नजरेत नजर पुन्हा नी
पुन्हा मैत्रीचे सुर उमटले.....
मी सक्त दिली ताकीद हृदयाला
शांत राहण्याची
रागावूनी मीच जरासे
मीच पुन्हा कुशीत घेतले..
गुंतली नजरेत नजर पुन्हा नी
पुन्हा मैत्रीचे सुर उमटले.....
रात्र गेली सरूनी
नवसुर्या चे तेज अवतरले
रात्रीस खेळ भयाण होता
दिवसा फक्त ते स्वप्न उरले..
गुंतली नजरेत नजर पुन्हा नी
पुन्हा मैत्रीचे सुर उमटले.....
तीच खुणावी डोळ्यांनी
बंधन आता होवु घातले
आयुष्याच्या मातीवरती

प्रांत/गाव: 

पुन्हा कधी येशील?

Submitted by अरुण मनोहर on 9 August, 2010 - 01:30

लिफ़्टचा दरवाजा दहाव्या मजल्यावर उघडला, तेव्हा आधीच चार माणसे आत होती. तरीही मारीयाने सॉरी म्हणत म्हणत कशीबशी चाकांची खुर्ची आतमधे घुसवलीच. खुर्चीत बसलेल्या अंकल मॅथ्युने कोरडा आवंढा गिळून आपला ह्या कोंबाकोंबीत काहीच भाग नसल्याचे दर्शवले. त्याची बहुदा काही गरज नव्हती. लिफ़्टमधल्या माणसांनी विकलांग अंकल मॅथ्युकडे पाहिले देखील नसावे. त्यातले दोघे लिफ़्टच्या भिंतीला सावलीसारखे चिकटून जागा करून देण्याचा प्रयत्न करत होते. बाकी दोघांनी मारीयाच्या दोन्ही बाजुंना आपापली जागा मिळवली. समोरच्या बंद दाराकडे बघतांना अंकलला ते दोघे मागे उभे असलेल्या मारीयाला जरा चिकटूनच उभे राहीले असल्याचा भास होत राहीला.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पुन्हा