प्रेमीयुगुल

तो आणि ती

Submitted by अॅस्ट्रोनाट विनय on 27 January, 2017 - 00:07

“हॅपी बर्थडे जानू“
“थँक यू पण अरे किती वेळा विश करशील.”
“तुझा बर्थडे रोज जरी आला तरी मला आवडेल” तो तिचा हात हातात घेत म्हणाला.
“चांगला मस्का लावतोयस आज तर.”
“नाही अगं खरंच. म्हणजे मला रोज सुट्टी घेऊन तुझ्यासोबत वेळ घालवता येईल.”
ती खळाळून हसली. तिच्या दोन्ही गालांवर उमटणाऱ्या खळीकडे बघण्यात तो हरवून गेला.

Subscribe to RSS - प्रेमीयुगुल