स्फुट ३४ - हे तिला माहीत नव्हते

स्फुट ३४ - हे तिला माहीत नव्हते

Submitted by बेफ़िकीर on 13 November, 2016 - 11:13

चुकुन माकुन
आपली आठवण येऊन
आलाच मुलगा आणि सूनबाई
अचानक सुट्टी काढून
शहराकडून गावाकडे
तर....

चुकुन माकुन
नाहीच मिळालं रेशन
नेहमीच्या दुकानात
आणि घ्यावी लागली विकत
धान्य आणि प्रतिष्ठाही
तर....

चुकुन माकुन
पडली नेमकी वरचीच कौलं
आलं रक्त डोक्यातून
नाहीच आला मुलगा बघायला
टाकलं कोणीतरी सरकारी दवाखान्यात
लागली तुटपुंजी बिलं भरायला
तर....

चुकुन माकुन
बोलावलंच मुलाने, सुनेने शहराला
नातवंड येऊ घातलंय म्हणून
आया का होईना, पाहिजे म्हणून
आणि काढावंच लागलं
दोन्ही वेळेसचं तिकिट
तर....

चुकुन माकुन
नाहीच उचललं कोणी आपलं प्रेत
जाळायला लाकडं कुठून आणणार म्हणून

Subscribe to RSS - स्फुट ३४ -  हे तिला माहीत नव्हते