डबल

निसर्गाचा चमत्कार....... दुहेरी ( डबल ) इंद्रधनुष्य

Submitted by मनीमोहोर on 6 November, 2016 - 10:46

ह्या ऑक्टोबर महिन्यात लंडनला गेले होते. उन्हाळा संपुन फॉल सुरु झाला होता. दिवस आक्रसले होते . झाडांची पान गळण्याच्या तयारीला लागली होती. तपमापकातला पारा ही हळु हळु खाली खाली यायला लागला होता. संध्याकाळी बाहेर खेळणारी मुलं ही आता दिसेनाशी झाली होती. भर दुपारीच सावल्या लांबल्या होत्या. थंडी दिसामासानी वाढायला लागली होती. उन्हाळ्यात कधी तरी निळं भोर दिसणाऱ्या लंडनच्या आकाशाने आता त्याचा करडा रंग परत घेतला होता. आकाशात बहुदा ढगांचीच गर्दी असे आणि त्या बरोबर कधी ही पडणारा तो पाऊस ही असेच .

असं दिसत असे कायम मळभटलेलं

विषय: 
Subscribe to RSS - डबल