कुर्ग सहल - भाग ४

कुर्ग सहल - भाग ४

Submitted by दिनेश. on 25 October, 2016 - 21:35

कुर्ग - प्राथमिक माहिती http://www.maayboli.com/node/60600

कुर्ग सहल - भाग १ http://www.maayboli.com/node/60628

कुर्ग सहल - भाग २ http://www.maayboli.com/node/60630

कुर्ग सहल - भाग ३ http://www.maayboli.com/node/60635

कॉफीची झाडे ही छाटणी करून मुद्दाम कमी उंचीची राखलेली असतात. त्यामूळे बिया वेचणे सोपे जाते.
प्रत्यक्षत हे झाड अनेक वर्षांचे असू शकते. नव्हे असतेच.

१)

Subscribe to RSS - कुर्ग सहल - भाग ४