उंदीरमामाची टोपी

उंदीरमामाची टोपी हरवली..

Submitted by संयोजक on 3 September, 2016 - 14:58

उंदीरमामा इज बॅक!

रामराम मंडळी! आहे ना आठवण? मी उंदीरमामा. गेल्या वर्षी तुम्ही माझी टोपी शोधून देण्यात खूप मोलाची मदत केली. त्यामुळेच मला ह्या वर्षी पुन्हा धाग्यांवर जायचा हुरूप आला. अस्सल मायबोलीकरांनी ह्या वर्षीसुद्धा मला मदत करावी आणि त्यानिमित्तानं सुंदर धाग्यांचा प्रसाद आपल्या बाप्पांच्या चरणी अर्पण करावा, असं मला वाटतंय. मग करणार ना मला मदत? नियम गेल्या वर्षीचेच आहेत, तरी पुन्हा एकदा बघून घ्या बरं!

नियम -

१. ही स्पर्धा नाही, खेळ आहे.
२. उंदीरमामाची टोपी मायबोलीच्या एका धाग्यावर पडली आहे. ती शोधून द्यायची, म्हणजेच त्या धाग्याचं नाव, लिंक द्यायची.

Subscribe to RSS - उंदीरमामाची टोपी