कात्रज ते सिंहगड

कात्रज ते सिंहगड : पहिला अनुभव

Submitted by खानाबदोश on 2 September, 2016 - 06:49

"आपल्यातलं कुणी आधी गेलेलं नाही, रात्रीची वेळ, रस्ता माहीत नाही, आपल्याकडे काही सामान नाही, कसं काय जमणार राव?" विकास ने सगळ्यांच्याच डोक्यात असलेला प्रश्न विचारला.

"काय नाय रे, सरळ निघायचं. कात्रज बोगद्यापासून कुठूनतरी चढतात. आणि थोडं वर गेल्याव सिंहगडावच्या टावरची लाल लाईट दिसली की चालत सुटायचं.

आणि गड्यासारखे गडी आपण चौघं... काय होत नसतय. लोकं किती वेळा जातात...

आणि सामान लागून लागून काय लागतं रे? पायात बूट आणि पाठीवर पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या की झालं काम!"

विषय: 
Subscribe to RSS - कात्रज ते सिंहगड