कोकण सांदण

लेकुरवाळा फणस

Submitted by मनीमोहोर on 6 May, 2016 - 10:52

"कुटुंब वत्सल उभा फणस हा कटि खांद्यावर घेऊन बाळे" अशा कवितांमधुन किंवा "भटो भटो कुठे गेला होतात" या सारख्या बडबड गीतां मधुनच भेटणारा फणस कोकणात मात्र आपल्याला पावला पावलाला भेटतो. आंबा हा कोकणचा राजा आहे आणि फणस आहे त्या राजाचा सरदार.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोकण  सांदण