अध्यात्माची

गोष्ट अध्यात्माची

Submitted by pkarandikar50 on 26 February, 2016 - 07:48

गोष्ट अध्यात्माची

"भौतिक आणि अध्यात्मिक,
मानवी आणि ईश्वरीय,
यांच्यातल्या सीमारेषा तशा पुसटच.
एकाचा शेवट कुठे होतो,
दुसर्‍याची कुठे होते सुरुवात?
कसे एकमेकात घट्ट गुंतलेले वाटतात.
काही सांगता येइल का हो, महाराज?"
धाडस करून मी विचारलेच बुवांना.

एका छद्मी कटाक्षानेच, बुवांनी
माझ्या प्रश्नाची वासलात लावली.
"अजून बरेच टप्पे करायचे आहेत पार"
म्हणाले, "एव्हढ्यात कसं समजणार?"

माझं मनच उडालं प्रवचनातून.
मधूनच उठलो, चालायला लागलो.
अचानक रिकामा निघालेला वेळ
कुठे घालवावा, विचारात पडलो.
वाटेत एका डॉक्टर मित्राचा दवाखाना लागला.
शिरलो झालं, आत.

Subscribe to RSS - अध्यात्माची