एक दिवा भवदुर्ग्वी

एक दिवा भविष्याचा २०१५

Submitted by मी दुर्गवीर on 20 November, 2015 - 06:43

Joy Of Happiness 2015.…

एक दिवा भविष्याचा……
काही तरी वेगळे नाही पण भविष्यात त्याचा उपयोग होईल या उद्दिष्टाने काम केले पाहिजे .
दीपावळी म्हणजे अंधारातून उजेडा कडे जाण्याचा एक मार्ग. दिवाळीच्या दिवसात प्रत्येकाच्या घरात असंख्य दिवांच्या ज्योती प्रज्वलीत होतात , सर्वत्र उत्साह आणि आनंददायी वातावरण असतेच .

Subscribe to RSS - एक दिवा भवदुर्ग्वी