गणेश रेखाचित्र

रंगरेषांच्या देशा - तुझे रूप चित्ती राहो - गणेश रेखाचित्र

Submitted by सावली on 28 September, 2015 - 02:37

१९९८/ ९९ साली केलेलं एक गणपतीचं रेखाचित्र. कुठलीतरी मूर्ती बघुन त्यावरुन हे चित्र काढलेले आहे.

Subscribe to RSS - गणेश  रेखाचित्र